Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Kaftrio 75 mg/50 mg/100 mg, tabletki powlekane, 75 mg iwakaftor/50 mg tezakaftor/100 mg eleksakaftor, 56 tabletek, kod EAN: 0351167143902; Kalydeco 150 mg, iwakaftor, tabletki powlekane, 150 mg, 28 tabletek, kod EAN:0351167136201

Wskazanie:

wynikające ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego.

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.211.2021.8.PBO; 29.03.2021

Zlecenie dotyczy:

przygotowania: analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji.

go to zlecenie