Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

BD Micro-Fine™ Plus, Igły do pena do iniekcji insuliny oraz GLP1, 100 sztuk, kod GTIN: 0382903205189, BD Micro-Fine™ Plus, Igły do pena do iniekcji insuliny oraz GLP1, 100 sztuk, kod GTIN: 0382903205172

Wskazanie:

cukrzyca wymagająca podawania insuliny lub agonistów receptora GLP-1

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1792.2020.JKB PLR.4500.1793.2020.JKB; 12.04.2021

Zlecenie dotyczy:

przygotowania: analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji.

go to zlecenie