Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Zejula, niraparibum, kapsułki twarde, 100 mg, 56, kaps., kod EAN:05909991425487; Zejula, niraparibum, kapsułki twarde, 100 mg, 84, kaps., kod EAN:05909991425494

Wskazanie:

leczenie podtrzymujące niparybem chorych na zaawansowanego raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej.

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.209.2021.10.MKO PLR.4500.210.2021.10.MKO; 14.04.2021

Zlecenie dotyczy:

przygotowania: analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji.

go to zlecenie