Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Mexiletine hydrochloride, mexiletine hydrochloride, kapsułki 200mg

Wskazanie:

dystrofia miotoniczna typu I; dystrofia miotoniczna typu II; zespół miotoniczny; komorowe zaburzenia rytmu serca; napadowe migotanie przedsionków; nawracające burze elektryczne; miotonia Beckera; miotonia Thomsena; paramiotonia wrodzona; porażenie okresowe hiperkaliemiczne; porażenie okresowe paramiotoniczne; zespół wydłużonego QT

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.790.2021.1.AK; 28.04.2021

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego

go to zlecenie