Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Mexiletine hydrochloride, mexiletine hydrochloride, kapsułki 200mg

Wskazanie:

dystrofia miotoniczna typu I; dystrofia miotoniczna typu II; zespół miotoniczny; komorowe zaburzenia rytmu serca; napadowe migotanie przedsionków; nawracające burze elektryczne; miotonia Beckera; miotonia Thomsena; paramiotonia wrodzona; porażenie okresowe hiperkaliemiczne; porażenie okresowe paramiotoniczne; zespół wydłużonego QT

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.790.2021.1.AK; 28.04.2021

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4211.15.2021
(Dodano: 24.06.2021 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 79/2021 do zlecenia 74/2021
(Dodano: 21.06.2021 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 79/2021 do zlecenia 074/2021
(Dodano: 29.06.2021 r.)

go to zlecenie