Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Zbadanie zasadności wydawania zgody na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego Keyo, emulsja doustna

Wskazanie:

padaczka lekooporna; deficyt transportera glukozy GLUT-1; deficyt dehydrogenazy pirogronianu.

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45341.408.2021.1.AB; 06.05.2021

Zlecenie dotyczy:

zbadanie zasadności wydawania zgody na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 76/2021 do zlecenia 78/2021
(Dodano: 16.06.2021 r.)

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4211.16.2021
(Dodano: 10.06.2021 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 76/2021 do zlecenia 78/2021
(Dodano: 22.06.2021 r.)

go to zlecenie