Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Mestinon Retard, Pyridostigmini bromidum, tabletki 180 mg; Mestinon, Pyridostigmini bromidum, syrop 60 mg/ml

Wskazanie:

miastenia

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45341.670.2021.2.SG; 10.05.2021

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktów leczniczych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4211.17.2021
(Dodano: 21.06.2021 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 78/2021 do zlecenia 80/2021
(Dodano: 21.06.2021 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 78/2021 do zlecenia 080/2021
(Dodano: 29.06.2021 r.)

go to zlecenie