Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie taryf świadczeń odnoszących się do podania chemioterapii, uwzględniających, w uzasadnionym zakresie, funkcjonujący dotychczas współczynnik korygujący dla tych świadczeń oraz kompleksowość opieki zapewnianej przez świadczeniodawcę

Wskazanie:

 

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31la ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

DL.736.2.2021.DJK; 10.05.2021

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania taryf świadczeń odnoszących się do podania chemioterapii, uwzględniających, w uzasadnionym zakresie, funkcjonujący dotychczas współczynnik korygujący dla tych świadczeń oraz kompleksowość opieki zapewnianej przez świadczeniodawcę

go to zlecenie

art. 31la ust. 1 ust. o św.