Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Pentatop, natrii cromoglicas, kapsułki twarde á 100 mg

Wskazanie:

alergia pokarmowa, w przypadku której nie można uniknąć alergenów mimo zastosowania diety eliminacyjnej – leczenie wspomagające pacjentów pediatrycznych.

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.3011.2020.13.SG; 13.05.2021

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego.

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4211.18.2021
(Dodano: 07.07.2021 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 88/2021 do zlecenia 82/2021
(Dodano: 05.07.2021 r.)

hr

 

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 88/2021 do zlecenia 082/2021
(Dodano: 08.07.2021 r.)

go to zlecenie