Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Besremi, ropeginterferon alfa-2b, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 250 mcg/0,5 ml, 1, wstrzyk., kod EAN: 09007653000976

Wskazanie:

wynikające ze złożonego wniosku refundacyjnego.

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.255.2021.5.APR; 17.05.2021

Zlecenie dotyczy:

przygotowania: analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji.

go to zlecenie