Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Imfinzi, durvalumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 50 mg/ml, 1, fiol. 10 ml, kod EAN: 05000456031493

Wskazanie:

wynikające ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego.

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.736.2021.10.PBO; 18.05.2021

Zlecenie dotyczy:

przygotowania: analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji.

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 87/2021
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 87/2021
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 87/2021
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 87/2021
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 87/2021
pdfUzupełnienie do zlecenia 87/2021
pdfUzupełnienie do zlecenia 87/2021

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 87/2021

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 23.07.2021 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 87/2021

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 97/2021 do zlecenia 87/2021
  (Dodano: 02.08.2021 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 97/2021 do zlecenia 87/2021
  (Dodano: 28.07.2021 r.)

   

  go to zlecenie