Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Sylvant, siltuximabum, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg, 1 fiol. 8 ml, kod GTIN: 05060146292276; Sylvant, siltuximabum, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 400 mg, 1 fiol. 30 ml, kod GTIN: 05060146292481

Wskazanie:

w ramach programu lekowego "Leczenie idiopatycznej wieloogniskowej choroby Castlemana (ICD-10 D47.Z2)"

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.674.2020.25.KKL; PLR.4500.673.2020.21.KKL; 25.05.2021

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie cenu urzędowej ceny zbytu leku

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 91/2021
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 91/2021
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 91/2021
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 91/2021
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 91/2021
pdfUzupełnienie do zlecenia 91/2021

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 91/2021

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 13.08.2021 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 91/2021

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4231.31.2021

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego Sylvant (siltuksymab) w ramach programu lekowego: „Leczenie idiopatycznej wieloogniskowej choroby Castlemana (ICD-10 D47.Z2)”.

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Magdalena Olszewska-Szopa

  pdf 01

  Uwaga odnosi się do analizy klinicznej wnioskodawcy. Przytoczono uwzględnioną w procesie analitycznym publikację dotyczącą skuteczności i bezpieczeństwa stosowania siltuksymabu.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  2.

  Beata Ostrowska

  pdf 01

  Uwaga odnosi się do analizy klinicznej wnioskodawcy. Przedstawiono opis problemu zdrowotnego oraz uwzględnione w procesie analitycznym publikacje dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa stosowania siltuksymabu.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 105/2021 do zlecenia 91/2021
  (Dodano: 25.08.2021 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 105/2021 do zlecenia 91/2021
  (Dodano: 25.08.2021 r.)

  go to zlecenie