Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Sylvant, siltuximabum, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg, 1 fiol. 8 ml, kod GTIN: 05060146292276; Sylvant, siltuximabum, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 400 mg, 1 fiol. 30 ml, kod GTIN: 05060146292481

Wskazanie:

w ramach programu lekowego "Leczenie idiopatycznej wieloogniskowej choroby Castlemana (ICD-10 D47.Z2)"

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.674.2020.25.KKL; PLR.4500.673.2020.21.KKL; 25.05.2021

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie cenu urzędowej ceny zbytu leku

go to zlecenie