Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ultomiris, ravulizumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 300 mg, 1, fiol., kod EAN: 05391527743552

Wskazanie:

wynikające ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego.

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1417.2020.14.RBO; 12.04.2021

Zlecenie dotyczy:

przygotowania: analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji.

go to zlecenie