Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Proglicem, diazoxidum, kapsułki 25 mg; Proglicem, diazoxidum, tabletki 100 mg; Proglicem, diazoxidum, zawiesina doustna 50 mg/ml

Wskazanie:

insulinoma; hipoglikemia - hiperinsulinemiczna; hiperinsulinizm wrodzony; hipoglikemia nieokreślona; zespół hipoglikemia hiperamonemia; zespół MEN2; zespół Beckwitha-Wiedemanna; inne hipoglikemie.

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45341.861.2021.2.SG; 27.05.2021

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktów leczniczych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4211.20.2021
(Dodano: 12.07.2021 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 92/2021 do zlecenia 093/2021
(Dodano: 15.07.2021 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 91/2021 do zlecenia 93/2021
(Dodano: 20.07.2021 r.)

go to zlecenie