Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Cycloserine Capsules, cycloserinum, kapsułki 250mg

Wskazanie:

gruźlica płuc wielolekooporna, mykobakterioza płuc

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.1091.2021.1.AK; 28.05.2021

Zlecenie dotyczy:

zbadanie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego.

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4211.22.2021
(Dodano: 16.07.2021 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 89/2021 do zlecenia 94/2021
(Dodano: 15.07.2021 r.)

hr

 Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 92/2021 do zlecenia 94/2021
(Dodano: 19.07.2021 r.)

hr

go to zlecenie