Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Lamprene, clofaziminum, kapsułki 100mg

Wskazanie:

gruźlica płuc wielolekooporna, mykobakterioza płuc

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.1088.2021.1.AK; 28.05.2021

Zlecenie dotyczy:

zbadanie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego.

go to zlecenie