Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Elmiron, pentozanu wielosiarczan sodowy, kapsułki twarde, 100 mg, 90, kaps. w butelce, kod EAN: 04260078520176

Wskazanie:

wynikające ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego.

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1231.2020.20.RBO; 28.05.2021

Zlecenie dotyczy:

go to zlecenie