Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnej aksytynib i ewerolimus stosowanej w połączeniu z przeciwciałami monoklonalnymi skierowanymi przeciwko receptorowi programowanej śmierci komórki 1 (PD-1) w I linii oraz w monoterapii w III linii leczenia raka nerkowokomórkowego

Wskazanie:

leczenia raka nerkowokomórkowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.16.2021.1.KK; 15.06.2021

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Rady Przejrzystości

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4221.45.2021
(Dodano: 30.06.2021 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 83/2021 do zlecenia 98/2021
(Dodano: 01.07.2021 r.)

pdfORP 84/2021 do zlecenia 98/2021
(Dodano: 01.07.2021 r.)

go to zlecenie