Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Calcort, deflazakort

Wskazanie:

dystrofia mięśniowa typu Duchenne’a

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.1236.2021.1.AB; 17.06.2021

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego.

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4211.23.2021
(Dodano: 19.07.2021 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 95/2021 do zlecenia 99/2021
(Dodano: 02.08.2021 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 95/2021 do zlecenia 99/2021
(Dodano: 27.07.2021 r.)

go to zlecenie