Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Raxone, idebenon, tabletki 150 mg

Wskazanie:

dziedziczna neuropatia nerwów wzrokowych Lebera

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.7413.2019.4.AB; 24.06.2021

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4211.24.2021
(Dodano: 15.07.2021 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 96/2021 do zlecenia 101/2021
(Dodano: 02.08.2021 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 96/2021 do zlecenia 101/2021
(Dodano: 04.08.2021 r.)

go to zlecenie