Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Epidyolex, cannabidiolum, roztwór doustny 100 mg/ml

Wskazanie:

napady padaczkowe związane z zespołem Lennoxa-Gastauta – pacjent pediatryczny.

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.1359.2021.1.SG; 13.07.2021

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4211.25.2021
(Dodano: 14.09.2021 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 111/2021 do zlecenia 103/2021
(Dodano: 15.09.2021 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 111/2021 do zlecenia 103/2021
(Dodano: 08.10.2021 r.)

go to zlecenie