Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Alfamino HMO, proszek, 663 kcal, puszka 400 g, kod GTIN: 7613287234636

Wskazanie:

postępowanie dietetyczne u pacjentów w wieku rozwojowym w przypadku ciężkiej postaci alergii na białka pokarmowe lub braku ustąpienia objawów po zastosowaniu silnych hydrolizatów białek mleka krowiego, alergii wielopokarmowej lub w stanach wymagających zastosowania diety elementarnej.

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.786.2021.4.JKR; 13.07.2021

Zlecenie dotyczy:

przygotowania: analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji.

Analizy Wnioskodawcy:

pdf Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 104/2021
pdf Analiza kliniczna do zlecenia 104/2021
pdf Analiza ekonomiczna do zlecenia 104/2021
pdf Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 104/2021
pdf Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 104/2021
pdf Uzupełnienie do zlecenia 104/2021

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf Analiza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 104/2021

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 22.08.2021r.

MS Word Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 104/2021

  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
  •  

    go to zlecenie