Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Cablivi, caplacizumabum, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 10 mg, 1, fiol. proszku 1 amp.-strzyk. rozp. 1 ml, kod EAN: 05909991413385

Wskazanie:

Leczenie epizodu nabytej zakrzepowej plamicy małopłytkowej (ICD-10 M 31.1)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1705.2020.12.PBO; 15.07.2021

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku

pdf Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 106/2021
pdf Analiza kliniczna do zlecenia 106/2021
pdf Analiza ekonomiczna do zlecenia 106/2021
pdf Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 106/2021
pdf Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 106/2021
pdf Uzupełnienie do zlecenia 106/2021

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf Analiza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 106/2021

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 24.09.2021 r.

MS Word Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 106/2021

  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
  •  

    go to zlecenie