Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Cablivi, caplacizumabum, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 10 mg, 1, fiol. proszku 1 amp.-strzyk. rozp. 1 ml, kod EAN: 05909991413385

Wskazanie:

Leczenie epizodu nabytej zakrzepowej plamicy małopłytkowej (ICD-10 M 31.1)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1705.2020.12.PBO; 15.07.2021

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 106/2021
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 106/2021
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 106/2021
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 106/2021
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 106/2021
pdfUzupełnienie do zlecenia 106/2021

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 106/2021

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 24.09.2021 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 106/2021

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4231.11.2021

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją produktu leczniczego Xospata (gilterytynib) w ramach programu lekowego „Leczenie nawrotowej lub opornej ostrej białaczki szpikowej gilterytynibem (ICD-10 C92.0)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Prof. dr hab. med. Marek Hus

  pdf 01

  Uwaga rozpatrzona.
  Uwaga stanowi komentarz do aktualnej praktyki klinicznej oraz efektywności leczenia kaplacyzumabem.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  2.

  Prof. dr hab. med. Grzegorz Basak

  pdf 01

  Uwaga rozpatrzona.
  Uwaga stanowi komentarz do aktualnej praktyki klinicznej oraz efektywności leczenia kaplacyzumabem.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  3.

  Prof. dr hab. med. Maria Podolak-Dawidziak

  pdf 01

  Uwaga rozpatrzona.
  Uwaga stanowi komentarz do aktualnej praktyki klinicznej oraz efektywności leczenia kaplacyzumabem.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  4.

  Prof. dr hab. med. Jerzy Windyga

  pdf 01

  Uwaga rozpatrzona.
  Uwaga stanowi komentarz do aktualnej praktyki klinicznej oraz efektywności leczenia kaplacyzumabem.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  5.

  Prof. dr hab. med. Krzysztof Chojnowski

  pdf 01

  Uwaga rozpatrzona.
  Uwaga stanowi komentarz do aktualnej praktyki klinicznej oraz efektywności leczenia kaplacyzumabem.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  6.

  Kinga Adamczyk (przedstawiciel wnioskodawcy Ablynx NV)

  pdf 01

  Uwagi rozpatrzone.

  1. Uwaga ogólna stanowiąca komentarz do aktualnej praktyki klinicznej oraz efektywności leczenia kaplacyzumabem.

  2. Uwaga dotycząca liczby epizodów aTTP

  3. Uwagi stanowią odpowiedź na niezgodności analiz względem wytycznych HTA zidentyfikowane przez Agencję.

  Uwagi nie wpływają na wnioskowanie.

  7.

  Prof. dr hab. med. Wiesław Jędrzejczak

  pdf 01

  Uwaga rozpatrzona.
  Uwaga stanowi komentarz do istotności problemu zdrowotnego. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 113/2021 do zlecenia 106/2021
  (Dodano: 29.09.2021 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 113/2021 do zlecenia 106/2021
  (Dodano: 05.10.2021 r.)

  go to zlecenie