Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

ADYNOVI, rurioctocogum alfa pegolum, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 2000 j.m., 1, fiol. proszku 1 fiol. rozp. 5 ml, kod EAN: 00642621067132;ADYNOVI, rurioctocogum alfa pegolum, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1000 j.m., 1, fiol. proszku 1 fiol. rozp. 2 ml, kod EAN: 00642621067125;ADYNOVI, rurioctocog alfa pegol, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 500 j.m., 1, fiol. proszku 1 fiol. rozp. 2 ml, kod EAN: 00642621067118;Adynovi, rurioctocog alfa pegol, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 250 j.m., 1, fiol. proszku 1 fiol. rozp. 2 ml, kod EAN: 00642621067101

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego,

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.871.2021.14.RBO; PLR.4500.872.2021.14.RBO; PLR.4500.874.2021.14.RBO; PLR.4500.875.2021.14.RBO; 19.07.2021

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku

go to zlecenie