Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Dezacor, deflazacort, krople doustne, roztwór 22,75 mg/ml

Wskazanie:

dystrofia mięśniowa Duchenne’a – leczenie pacjentów pediatrycznych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45341.1470.2021.2.SG; 23.07.2021

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4211.26.2021
(Dodano: 24.08.2021 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 106/2021 do zlecenia 109/2021
(Dodano: 25.08.2021 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 106/2021 do zlecenia 109/2021
(Dodano: 31.08.2021 r.)

go to zlecenie