Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Mizetam, Ezetimibum Atorvastatinum, Tabletki, 10 mg 10 mg, 30, tabl., kod GTIN: 05909991421601; Mizetam, Ezetimibum Atorvastatinum, Tabletki, 10 mg 20 mg, 30, tabl., kod GTIN: 05909991421564; Mizetam, Ezetimibum Atorvastatinum, Tabletki, 10 mg 40 mg, 30, tabl., kod GTIN: 05909991421526

Wskazanie:

we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1732.2021.3.MKO; PLR.4500.1733.2021.3.MKO; PLR.4500.1734.2021.3.MKO; 28.07.2021

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku

go to zlecenie