Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Mizetam, Ezetimibum Atorvastatinum, Tabletki, 10 mg 10 mg, 30, tabl., kod GTIN: 05909991421601; Mizetam, Ezetimibum Atorvastatinum, Tabletki, 10 mg 20 mg, 30, tabl., kod GTIN: 05909991421564; Mizetam, Ezetimibum Atorvastatinum, Tabletki, 10 mg 40 mg, 30, tabl., kod GTIN: 05909991421526

Wskazanie:

we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1732.2021.3.MKO; PLR.4500.1733.2021.3.MKO; PLR.4500.1734.2021.3.MKO; 28.07.2021

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 110/2021
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 110/2021
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 110/2021
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 110/2021

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 110/2021

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 08.10.2021 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 110/2021

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 118/2021 do zlecenia 110/2021
  (Dodano: 13.10.2021 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 118/2021 do zlecenia 110/2021
  (Dodano: 18.10.2021 r.)

  go to zlecenie