Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Epidyolex, cannabidiol, zawiesina doustna á 100 mg/ml we wskazaniach: padaczka lekooporna, zespół Lennoxa-Gastaut

Wskazanie:

padaczka lekooporna, zespół Lennoxa-Gastaut

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.1450.2021.1.AK; 27.07.2021
Pismem z dnia 31.08.2021, znak: PLD.45340.1450.2021.3.AK, MZ wycofuje zlecenie z dnia 26 lipca 2021 r. o znakach PLD.4530.1450.2021.AK w części dotyczącej zespołu Lennoxa-Gastaut

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4211.27.2021
(Dodano: 14.09.2021 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 112/2021 do zlecenia 111/2021
(Dodano: 15.09.2021 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 112/2021 do zlecenia 111/2021
(Dodano: 08.10.2021 r.)

go to zlecenie