Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Rybelsus, semaglutide, Tabletki, 3 mg, 30, tabl., kod GTIN: 05712249113537; Rybelsus, semaglutide, Tabletki, 7 mg, 30, tabl., kod GTIN: 05712249113544; Rybelsus, semaglutide, Tabletki, 14 mg, 30, tabl., kod GTIN: 05712249113551

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku refundacyjnego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.796.2021.4.JDZ; PLR.4500.797.2021.4.JDZ; PLR.4500.798.2021.4.JDZ; 26.07.2021

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 114/2021
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 114/2021
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 114/2021
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 114/2021

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 114/2021

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 15.10.2021r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 114/2021

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 121/2021 do zlecenia 114/2021
  (Dodano: 19.10.2021 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 121/2021 do zlecenia 114/2021
  (Dodano: 19.10.2021 r.)

  go to zlecenie