Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Rythmodan, dyzopiramidum, kapsułki / tabletki á 100 mg; Rythmodan, Dyzopiramidum, tabletki á 250 mg

Wskazanie:

arytmie nadkomorowe (migotanie przedsionków, trzepotanie przedsionków, częstoskurcz przedsionkowy, przedwczesne pobudzenie przedsionkowe); arytmie komorowe (przedwczesne pobudzenie komorowe, częstoskurcz komorowy, migotanie i trzepotanie komór); kardiomiopatia przerostowa z zawężeniem drogi odpływu lewej komory

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.1499.2021.1.SG; 29.07.2021

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktów leczniczych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4211.28.2021
(Dodano: 10.09.2021 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 108/2021 do zlecenia 115/2021
(Dodano: 10.09.2021 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 108/2021 do zlecenia 115/2021
(Dodano: 13.09.2021 r.)

go to zlecenie