Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Lorenzo’s Oil, płyn, we wskazaniu adrenoleukodystrofia

Wskazanie:

adrenoleukodystrofia

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45341.751.2021.1.AB; 05.08.2021

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4211.29.2021
(Dodano: 14.09.2021 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 110/2021 do zlecenia 117/2021
(Dodano: 15.09.2021 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 110/2021 do zlecenia 117/2021
(Dodano: 22.09.2021 r.)

go to zlecenie