Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Raxone, idebenonum, tabletki 150 mg

Wskazanie:

pierwotny deficyt koenzymu Q (ICD-10: E88.8)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.1338.2021.2.SG; 23.08.2021

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego.

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4211.30.2021
(Dodano: 05.10.2021 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 116/2021 do zlecenia 118/2021
(Dodano: 29.09.2021 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 116/2021 do zlecenia 118/2021
(Dodano: 12.10.2021 r.)

go to zlecenie