Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Taltz, ixekizumabum, roztwór do wstrzykiwań, 80 mg/ml, 2, wstrzykiwacze 1 ml, kod EAN: 05909991282950

Wskazanie:

Leczenie pacjentów z aktywną postacią spondyloartropatii (SpA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK (ICD-10 M46.8)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.705.2021.15.RBO; 27.08.2021

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 119/2021
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 119/2021
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 119/2021
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 119/2021
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 119/2021
pdfUzupełnienie do zlecenia 119/2021

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 119/2021

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 12.11.2021r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 119/2021

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4231.38.2021

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Taltz (iksekizumab) w ramach programu lekowego „Leczenie pacjentów z aktywną postacią spondyloartropatii (SpA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK (ICD-10 M46.8)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Piotr Nowakowski
  vel Nestorowicz

  Eli Lilly Polska

  pdf 01

  Uwagi stanowiły w większości wyjaśnienie niepewności lub ograniczeń, wskazanych w AWA. Przy czym Agencja, biorąc pod uwagę brak odnalezionych dowodów naukowych oceniających IKS w populacji pacjentów z nr-axSpA, którzy byli wcześniej leczeni iTNF-α oraz przedstawioną opinię ekspertki klinicznej (prof. B. Kwiatkowskiej), podtrzymuje swoje stanowisko o niezasadności analizy kosztów użyteczności, którą wnioskodawca wykonał w oparciu o założenie. Niepewność pozostaje także w stosunku do oszacowania wnioskowanej populacji. Wnioskodawca twierdzi, że podgrupa pacjentów z przeciwwskazaniami lub po wcześniejszej nieskuteczności/nietolerancji leczenia iTNF-α jest pomijalnie mała, powołując się na dane ze statystyk NFZ z 2020 r., które odnoszą się do pacjentów z ZZSK (ok. 5%). Eksperta kliniczna, ankietowana przez Agencję (prof. B. Kwiatkowskiej) oszacowała tę podgrupę pacjentów na 5-10% w stosunku do aktualnie leczonych w programie lekowym, w związku z czym potencjalnie są to pacjenci, u których można zastosować IKS.

  Uwagi wnioskodawcy nie zmieniały wnioskowania z AWA.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 125/2021 do zlecenia 119/2021
  (Dodano: 17.11.2021 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 125/2021 do zlecenia 119/2021
  (Dodano: 22.11.2021 r.)

  go to zlecenie