Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Wycena, z uwzględnieniem podwyżek, które weszły wraz ze zmianą ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw, następujących produktów rozliczeniowych z zakresu ratownictwa medycznego:
- świadczenia udzielane przez podstawowe zespoły ratownictwa medycznego,
- świadczenia udzielane przez specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego

Wskazanie:

 

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

DLG.742.57.2021.TK; 14.07.2021

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania wyceny, z uwzględnieniem podwyżek, które weszły wraz ze zmianą ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw, następujących produktów rozliczeniowych z zakresu ratownictwa medycznego:
- świadczenia udzielane przez podstawowe zespoły ratownictwa medycznego,
- świadczenia udzielane przez specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego

hr

Raport Agencji:

pdfWT.5403.25.2021
(Dodano: 06.09.2021 r.)

go to zlecenie