Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Wycena, z uwzględnieniem podwyżek, które weszły wraz ze zmianą ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw, następujących produktów rozliczeniowych z zakresu ratownictwa medycznego:
- świadczenia udzielane przez podstawowe zespoły ratownictwa medycznego,
- świadczenia udzielane przez specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego

Wskazanie:

 

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

DLG.742.57.2021.TK; 14.07.2021

Pismem z dnia 28.10.2021 znak: DLG.742.83.2021.DJK zlecenie zostało cofnięte w zakresie aktualizacji wyceny świadczeń zleconej pismem z dnia 14 lipca 2021 (znak DLG.742.57.2021.TK), uwzględniając w wycenie ustalenia zawarte w porozumieniu z dnia 21 września 2021 roku, zawartym pomiędzy Ministrem Zdrowia, Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych oraz Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ.

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania wyceny, z uwzględnieniem podwyżek, które weszły wraz ze zmianą ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw, następujących produktów rozliczeniowych z zakresu ratownictwa medycznego:
- świadczenia udzielane przez podstawowe zespoły ratownictwa medycznego,
- świadczenia udzielane przez specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego

hr

Raport Agencji:

pdfWT.5403.25.2021
(Dodano: 06.09.2021 r.)

pdfErrata do Raportu WT.5403.25.2021
(Dodano: 12.10.2021 r.)

go to zlecenie