Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Vitrakvi, Larotrectinibum, kapsułki twarde, 25 mg, 56, kaps., kod EAN: 04057598011792; Vitrakvi, Larotrectinibum, kapsułki twarde, 100 mg, 56, kaps., kod EAN: 04057598011815; Vitrakvi, Larotrectinibum, roztwór doustny, 20 mg/ml, 1, butelka 100 ml, kod EAN: 04057598011808

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1331.2021.14.KKL; PLR.4500.1332.2021.13.KKL; PLR.4500.1333.2021.15.KKL; 06.09.2021

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku

go to zlecenie