Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Raxone, idebenon, tabletki 150 mg

Wskazanie:

neuropatia nerwów wzrokowych Lebera – kontynuacja leczenia, w którym pacjent odniósł korzyść.

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.7413.2019.10.AB; 07.09.2021

Zlecenie dotyczy:

zbadanie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego

go to zlecenie