Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Raxone, idebenon, tabletki 150 mg

Wskazanie:

neuropatia nerwów wzrokowych Lebera – kontynuacja leczenia, w którym pacjent odniósł korzyść.

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.7413.2019.10.AB; 07.09.2021

Zlecenie dotyczy:

zbadanie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfRaxone kontynuacja leczenia
(Dodano: 22.11.2022 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 104/2022 do zlecenia 126/2021
(Dodano: 20.01.2023 r.)

hr

 

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 108/2022 do zlecenia 126/2021
(Dodano: 04.04.2023 r.)

go to zlecenie