Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Piqray, Alpelisibum, Tabletki powlekane, 150 mg, 56, tabl., kod GTIN: 07613421024826; Piqray, Alpelisibum, Tabletki powlekane, 200 mg, 28, tabl., kod GTIN: 07613421024840; Piqray, Alpelisibum, Tabletki powlekane, 50 mg 200 mg, 56, tabl., kod GTIN: 07613421024833

Wskazanie:

 

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1463.2021.19.AJA; PLR.4500.1464.2021.19.AJA; PLR.4500.1465.2021.19.AJA; 16.09.2021

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 130/2021
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 130/2021
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 130/2021
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 130/2021
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 130/2021

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 130/2021

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 26.11.2021r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 130/2021

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4231.44.2021

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wnioski o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu produktów leczniczych Piqray (alpelisyb) w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na raka piersi (ICD-10 C50)”.

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Anna Kupiecka

  pdf 01

  W uwadze zawarto stanowisko fundacji.
  Nie wpływa na wnioskowanie AWA.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 132/2021 do zlecenia 130/2021
  (Dodano: 01.12.2021 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 132/2021 do zlecenia 130/2021
  (Dodano: 06.12.2021 r.)

  go to zlecenie