Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Piqray, Alpelisibum, Tabletki powlekane, 150 mg, 56, tabl., kod GTIN: 07613421024826; Piqray, Alpelisibum, Tabletki powlekane, 200 mg, 28, tabl., kod GTIN: 07613421024840; Piqray, Alpelisibum, Tabletki powlekane, 50 mg 200 mg, 56, tabl., kod GTIN: 07613421024833

Wskazanie:

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1463.2021.19.AJA; PLR.4500.1464.2021.19.AJA; PLR.4500.1465.2021.19.AJA; 16.09.2021

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku

go to zlecenie