Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie rekomendacji w sprawie zasadności kwalifikacji świadczeń opieki zdrowotnej Pozytonowej Tomografii Emisyjnej

Wskazanie:

PET/MRI z zastosowaniem [18F] FDG we wskazaniach onkologicznych (dotyczy diagnostyki wstępnej i kontroli leczenia u dzieci i młodzieży, gruczołu piersiowego, wątroby, narządów miednicy mniejszej tj. jajników, prostaty, odbytu, a także głowy i szyi)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

ASG.741.17.2020.AT; 08.09.2021

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania rekomendacji w sprawie zasadności kwalifikacji świadczeń opieki zdrowotnej Pozytonowej Tomografii Emisyjnej

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 44/2022 do zlecenia 132/2021
(Dodano: 25.05.2022 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 51/2022 do zlecenia 132/2021
(Dodano: 01.06.2022 r.)

go to zlecenie