Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie rekomendacji w sprawie zasadności kwalifikacji świadczeń opieki zdrowotnej Pozytonowej Tomografii Emisyjnej

Wskazanie:

PET/MRI z zastosowaniem [18F] FDG lub 18F-florbetapir, lub 18F-flutemetamol, lub 18F- florbetaben we wskazaniach neurologicznych (dotyczy chorób onkologicznych OUN, padaczki, chorób otępiennych)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

ASG.741.17.2020.AT; 08.09.2021

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania rekomendacji w sprawie zasadności kwalifikacji świadczeń opieki zdrowotnej Pozytonowej Tomografii Emisyjnej

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 45/2022 do zlecenia 133/2021
(Dodano: 25.05.2022 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 52/2022 do zlecenia 133/2021
(Dodano: 01.06.2022 r.)

go to zlecenie