Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Talzenna, talazoparibum, kapsułki twarde, 1 mg, 30, kaps. w butelce, kod GTIN: 05415062348789; Talzenna, talazoparibum, kapsułki twarde, 0,25 mg, 30, kaps. w butelce, kod GTIN: 05415062348826

Wskazanie:

Leczenie chorych na raka piersi

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1474.2021.20.AJA PLR.4500.1475.2021.22.AJA; 24.09.2021

Zlecenie dotyczy:

przygotowania: analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie