Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Wakix, pitolisantum, Tabletki powlekane, 18 mg, 30, tabl., kod GTIN: 03760254600377

Wskazanie:

wynikające ze złożonego wniosku refundacyjnego.

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1706.2021.7.JWI; 01.10.2021

Pismem PLR.4500.1706.2021.11.MOR z dnia 10.11.2021 – zawieszenie postępowania

Pismem PLR.4500.1706.2021.14.MOR z dnia 22.02.2022 r. - podjęto postępowanie

Zlecenie dotyczy:

przygotowania: analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji.

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 145/2021
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 145/2021
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 145/2021
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 145/2021
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 145/2021

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 145/2021

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 15.04.2022r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 145/2021

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4230.20.2021

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego Wakix (pitolisant) we wskazaniu: leczenie dorosłych chorych na narkolepsję z katapleksją lub bez

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Katarzyna Klos
  -
  AOP Orphan
  Pharmaceuticals Poland
  Sp. z o.o.

  pdf 01

  W komentarzu do analizy weryfikacyjnej przedstawiono uzasadnienie dla złożenia wniosku refundacyjnego jedynie dla dawki 18 mg leku Wakix.

  Zgodnie z wynikami analiz farmakoekonomicznych załączonych do przedmiotowego wniosku, Wakix ma porównywalną skuteczność kliniczną względem komparatorów: metylofenidatu, modafinilu oraz hydroksymaślanu sodu.

  W ChPL Wakix nie zamieszczono informacji o możliwości dzielenia leku Wakix 18 mg.

  Zgodnie z przekazaną Agencji opinią URPL oraz dokumentami EMA, dopuszczona do obrotu tabletka Wakix 18 mg, nie może być dzielona.

  Wnioskodawca nie przekazał Agencji żadnych opinii ekspertów klinicznych, potwierdzających możliwość leczenia pacjentów za pomocą leku Wakix, wyłącznie pod postacią tabletek 18 mg. W związku z powyższym nie jest możliwa weryfikacja przedstawionej opinii.

  W otrzymanych przez Agencje opiniach ekspertów klinicznych jednoznacznie wskazano, iż leczenie Wakix powinno być prowadzone zgodnie z dawkowaniem z ChPL, gdzie bezpośrednio wskazano na zastosowanie tabletek 4,5 mg.

  Wnioskodawca nie przekazał Agencji żadnych dokumentów, potwierdzających refundacje w innych krajach leku Wakix jedynie w dawce 18 mg. W związku z powyższym nie jest możliwa weryfikacja przedstawionej opinii.

  W załączonych do przedmiotowego wniosku refundacyjnego dokumentach, dotyczących refundacji leku Wakix w innych krajach wskazano, iż finansowaniem ze środków publicznych objęte są obie prezentacje leku Wakix: 18 mg i 4,5 mg (kraje: Słowenia, Francja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Niemcy).

  Agencja podtrzymuje wskazane w AWA wątpliwości dotyczące możliwość leczenia zgodnie z dawkowaniem wskazanym w ChPL Wakix, przy objęciu refundacją wyłącznie tabletek po 18 mg.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 35/2022 do zlecenia 145/2021
  (Dodano: 20.04.2022 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 37/2022 do zlecenia 145/2021
  (Dodano: 22.04.2022 r.)

  go to zlecenie