Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Vyndaqel, tafamidisum, Kapsułki miękkie, 61 mg, 30, kaps. (1 x 30), kod GTIN: 05415062359426

Wskazanie:

Leczenie tafamidisem kardiomopatii w przebiegu amyloidozy transtyretynowej u dorosłych (ICD 10 E85)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.860.2021.18.AJA; 05.10.2021

Zlecenie dotyczy:

przygotowania: analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji.

go to zlecenie