Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Zbadanie zasadności wydawania zgody na refundację produktów leczniczych: zawierających substancję czynną: hydroksokobalamina (hydroxocobalaminum): Hydroxocobalamin Acetate Sterop, ampułki à 10mg/2ml; Hydroxocobalamin, ampułki à 1mg/ml; Vitamin B12 Depot, ampułki 1mg/ml; Megamilbedoce ampułki à 10 mg/2m

Wskazanie:

acyduria metylomalonowa, hiperhomocysteinemia G, zaburzenia metabolizmu kobalaminy, deficyt kobalaminy C, deficyt reduktazy metylenotetrahydrofolianu (deficyt MTHFR)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.1997.2021.1.AK; 05.10.2021

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktów leczniczych

go to zlecenie