Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Weryfikacja taryf świadczeń udzielanych przez Ośrodki Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny

Wskazanie:

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31la ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

ZPP.743.105.2021.MS; 14.10.2021

Zlecenie dotyczy:

Weryfikacji taryf świadczeń udzielanych przez Ośrodki Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny

go to zlecenie