Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Zbadanie zasadności wydawania zgody na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego EAA Supplement, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej

Wskazanie:

hiperamonemia

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45341.990.2021.1.AB; 14.10.2021

Zlecenie dotyczy:

Zbadania zasadności wydawania zgody na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego EAA Supplement, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4231.40.2021
(Dodano: 23.11.2021 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 130/2021 do zlecenia 149/2021
(Dodano: 23.11.2021 r.)

go to zlecenie