Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie opinii w sprawie: substancji czynnej eltrombopag stosowanej w proponowanym programie lekowym w zakresie modyfikacji dawkowania oraz substancji czynnej romiplostym stosowanej w proponowanym programie lekowym w zakresie modyfikacji dawkowania.

Wskazanie:

leczenie pediatrycznych chorych na przewlekłą pierwotną małopłytkowość immunologiczną

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4504.35.2021.PR; 19.10.2021

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Rady Przejrzystości

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 158/2021 do zlecenia 153/2021
(Dodano: 04.11.2021 r.)

pdfORP 159/2021 do zlecenia 153/2021
(Dodano: 04.11.2021 r.)

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4221.47.2021
(Dodano: 08.11.2021 r.)

go to zlecenie