Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Wydanie opinii w/s programu polityki zdrowotnej dot. „Leczenia antyretrowirusowego osób żyjących z wirusem HIV oraz Leczenie DAA przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C pacjentów osadzonych w zakładach penitencjarnych” na lata 2022-2026, stanowiącego kontynuację programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn.: „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2017-2021” poszerzonego o leczenie DDA przewlekłego WZW typu C pacjentów osadzonych

Wskazanie:

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 48 a ust. 4. ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

ZPŚ.4010.1.2021.MB; 15.10.2021

Zlecenie dotyczy:

Wydania opinii w/s programu polityki zdrowotnej dot. „Leczenia antyretrowirusowego osób żyjących z wirusem HIV oraz Leczenie DAA przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C pacjentów osadzonych w zakładach penitencjarnych” na lata 2022-2026, stanowiącego kontynuację programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn.: „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2017-2021” poszerzonego o leczenie DDA przewlekłego WZW typu C pacjentów osadzonych

go to zlecenie