Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Cosentyx, secukinumabum, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 150 mg/ml, 2, amp.-strzyk. 1 ml, kod GTIN: 05909991203832; Cosentyx, secukinumabum, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 300 mg, 1, wstrzykiwacz, kod GTIN: 07613421040130

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonych wniosków i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.3028.2021.10.RBO; PLR.4500.3029.2021.12.RBO; 19.10.2021

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leków

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 158/2021
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 158/2021
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 158/2021
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 158/2021
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 158/2021
pdfUzupełnienie do zlecenia 158/2021

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 158/2021

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 24.12.2021r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 158/2021

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 144/2021 do zlecenia 158/2021
  (Dodano: 03.01.2022 r.)

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 144/2021 do zlecenia 158/2021
  (Dodano: 13.01.2022 r.)

  go to zlecenie