Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Inrebic, fedratinibum, Kapsułki twarde, 100 mg, 120, kaps., kod GTIN: 07640133688596

Wskazanie:

Leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej (ICD-10: D47.1)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.2783.2021.17.PRU; 03.11.2021

Zlecenie dotyczy:

przygotowania: analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 162/2021
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 162/2021
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 162/2021
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 162/2021
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 162/2021
pdfUzupełnienie do zlecenia 162/2021

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 162/2021

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 12.01.2022r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 162/2021

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4231.56.2021

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego Inrebic (fedratinibum) w ramach programu lekowego „Leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej (ICD-10: D47.1)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  lek. med.
  Agnieszka Michalska

  pdf 01

  Dotyczy: komentarz ogólny zwracający uwagę na korzystne działanie fedratynibu we wnioskowanej populacji oraz stwierdzający, iż dostępność FED zwiększyłaby możliwości leczenia pacjentów z mielofibrozą. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  2.

  lek. med.
  Bartłomiej Pogłódek

  pdf 01

  Dotyczy: uwaga ogólna odnosząca się do skuteczności i bezpieczeństwa wnioskowanej terapii oraz nakreślająca sytuację pacjentów z mielofibrozą. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  3.

  lek. med.
  Patryk Sobieralski

  pdf 01

  Dotyczy: komentarz ogólny zwracający uwagę na korzystne działanie fedratynibu we wnioskowanej populacji. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  4.

  lek. med.
  Edyta Cichocka

  pdf 01

  Dotyczy: uwaga ogólna zwracająca uwagę na korzystne działanie fedratynibu we wnioskowanej populacji. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  5.

  lek. med.
  Karol Wójcik

  pdf 01

  Dotyczy: uwaga ogólna odnosząca się do skuteczności i bezpieczeństwa wnioskowanej terapii oraz nakreślająca sytuację pacjentów z mielofibrozą. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  6.

  dr hab. n. med.
  Marzena Wątek

  pdf 01

  Dotyczy: uwaga ogólna zwracająca uwagę na korzystne działanie fedratynibu we wnioskowanej populacji oraz nakreślająca sytuację pacjentów z mielofibrozą. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  7.

  dr n. med.
  Marcin Rymko

  pdf 01

  Dotyczy: uwaga ogólna odnosząca się do skuteczności i bezpieczeństwa wnioskowanej terapii oraz nakreślająca sytuację pacjentów z mielofibrozą. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  8.

  lek. med.
  Elżbieta Patkowska

  pdf 01

  Dotyczy: uwaga ogólna zwracająca uwagę na korzystne działanie fedratynibu we wnioskowanej populacji. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  9.

  dr n. med.
  Monika Kozłowiec

  pdf 01

  Dotyczy: uwaga ogólna zwracająca uwagę na korzystne działanie fedratynibu we wnioskowanej populacji. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  10.

  Katarzyna Lisowska

  Przedstawiciel reprezentujący Stowarzyszenie Chorych „Hematoonkologiczni”

  pdf 01

  Dotyczy: uwaga ogólna nakreślająca sytuację pacjentów z mielofibrozą z punktu widzenia Stowarzyszenia oraz pacjentów leczonych w ramach RDTL. Przedstawiciel chorych zwraca uwagę na korzystne zapisy programu lekowego, a także na fakt, iż dostępność FED zwiększyłaby możliwości leczenia pacjentów z mielofibrozą. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  11.

  dr n. med.
  Agnieszka Kowalik

  pdf 01

  Dotyczy: uwaga ogólna zwracająca uwagę na korzystne działanie fedratynibu we wnioskowanej populacji. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  12.

  dr n. med.
  Witold Prejzner

  pdf 01

  Dotyczy: uwaga ogólna zwracająca uwagę na korzystne działanie fedratynibu we wnioskowanej populacji. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  13.

  Katarzyna Pawluczyk

  Pracownik i pełnomocnik firmy Bristol-Myers Squibb

  pdf 01

  Dotyczy: komentarza odnośnie terapii stosowanych w ramach BAT.

  Wnioskodawca wyjaśnił, że rozbieżności w składzie najlepszej dostępnej terapii (BAT) pomiędzy różnymi krajami wynikają z różnych zasad refundacji w danym kraju, a skład BAT przyjęty w polskich analizach należy uznać jako podejście konserwatywne.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.  Dotyczy: komentarza Agencji w sprawie kryteriów kwalifikacji badań do przeglądu systematycznego wnioskodawcy.

  Wnioskodawca wskazał, iż brak zawarcia kryteriów z programu lekowego w kryteriach włączenia do przeglądu systematycznego nie wpływają w jego opinii na wartość merytoryczną opracowania. Ponadto wyjaśnił, że rozbieżności w przyjętym dawkowaniu komparatora (ruksolitynibu), wynikają ze zmiany jaką wprowadzono w ChPL Jakavi w trakcie prac nad raportem HTA. Dodatkowo wyjaśnił przyczyny uwzględnienia w analizie klinicznej badania w formie abstraktu konferencyjnego.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.  Dotyczy: ograniczenia analizy odnośnie wpływu przejścia części chorych z ramienia stosującego placebo na terapię FED w badaniu JAKARTA.

  Wnioskodawca podkreślił że wpływ cross-over w tym badaniu ma charakter konserwatywny gdyż zawyża wyniki w grupie placebo..

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.  Dotyczy: komentarza Agencji odnośnie przyjęcia nieprawidłowej techniki analitycznej w analizie ekonomicznej.

  Wnioskodawca podtrzymał swoje stanowisko co do wykorzystanych metod i technik analitycznych.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

   

  14.

  Prof. nadzw. dr hab. n. med.
  Joanna Góra-Tybor

  pdf 01

  Dotyczy: uwaga ogólna odnosząca się do skuteczności wnioskowanej terapii oraz nakreślająca sytuację pacjentów z mielofibrozą. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  15.

  Dr hab. n. med. Aleksandra Butrym

  pdf 01

  Dotyczy: uwaga ogólna odnosząca się do skuteczności wnioskowanej terapii oraz nakreślająca sytuację pacjentów z mielofibrozą. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  16.

  Dr n. med.
  Jarosław Dybko

  pdf 01

  Dotyczy: uwaga ogólna odnosząca się do skuteczności wnioskowanej terapii oraz nakreślająca doświadczenie własne ze stosowania leku. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  17.

  Dr hab. n. med.
  Justyna Rybka

  pdf 01

  Dotyczy: uwaga ogólna odnosząca się do skuteczności wnioskowanej terapii oraz nakreślająca sytuację pacjentów z mielofibrozą. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

   

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 8/2022 do zlecenia 162/2021
  (Dodano: 20.01.2022 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 8/2022 do zlecenia 162/2021
  (Dodano: 21.01.2022 r.)

  go to zlecenie