Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Intuniv, guanfacinum, tabletki o przedłużonym uwalnianiu á 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg

Wskazanie:

zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.2103.2021.2.SG; 03.11.2021

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4211.37.2021
(Dodano: 10.01.2022 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 137/2021 do zlecenia 163/2021
(Dodano: 06.12.2021 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 137/2021 do zlecenia 163/2021
(Dodano: 13.12.2021 r.)

go to zlecenie