Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Oxaliplatinum w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania lub sposobu podania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego

Wskazanie:

we wskazaniach, które obejmują następujące kody ICD-10: C81. rozszerzenia (0, 1, 2, 3, 7, 9); C82. rozszerzenia (0, 1, 3, 7, 9); C83. rozszerzenia (0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9); C84. rozszerzenia (0, 1, 2, 3, 4, 5); C85. rozszerzenia (0, 1, 7, 9); C22 rozszerzenie (1); C23; C24 rozszerzenia (0,1,8,9)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4504.1009.2021.AP; 27.10.2021

Zlecenie dotyczy:

oceny zasadności objęcia refundacją ze środków publicznych leków zawierających substancję czynną oxaliplatinum

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 164/2021 do zlecenia 164/2021
(Dodano: 10.11.2021 r.)

go to zlecenie