Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Kesimpta, ofatumumabum, Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 1, wstrzykiwacz, kod EAN: 07613421040123

Wskazanie:

wynikające ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1507.2021.16.PBO; 09.11.2021

Zlecenie dotyczy:

przygotowania: analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji.

go to zlecenie